Главная / Новости /Общество / ​Зоригтой Номин-Дари

​Зоригтой Номин-Дари

06-09-2019

Һаяхана Хэжэнгэ аймагаар ябахадаа, Дунда-Худан хүрэжэ, арад зонойгоо үмэнэ аша габьяатай, нютагай омогорхол Номин-Дари басагантай уулзахаяа зорибобди. Сомон дарга Баир Ширапов маанадые угтажа, 11 сэргэтэй Найрай толгой гэжэ нангин газарта бодхоогдоһон субаргын дэргэдэ гарабабди.

Эндэ Номин-Даритай уулзажа, эхэ эсэгэтэйнь, дүүнэртэйнь танилсабабди. Гайтай ушарай болоходо, эрэлхэг зориг харуулһан басаган өөрыгөө магтаха дурагүй, үгэ үсөөнтэй байба. Ехэнхидээ Туяна Владимировна эжынь ууган басаганайнгаа баатаршалга тухай тобшохоноор хөөрэбэ.

Гэртэхинэйнгээ үгыдэ багашуул “бенгальский огонь” гээшые сасаруулжа наадабад. Нэгэ мэдэхэдэнь, гэнтэ дүрд гээд унтари аһашаба. Сошоһон, айһан үхибүүд юугээ хэжэ шадахаб даа? Тэрэ үедэ Номин-Дари оройдоол бэлэдхэлэй ангида ороһон байгаа бшуу. Нэгэ мэдэхэдээ, багахан Сандан дүүгээ тэбэринхэй шкаф соо орошоод байба. Тиигэжэ байтарнь: - Абгай, хаанабши? – гэһэн Радна дүүгэйнь шэнгэхэн хоолойгоор ооглохонь дуулдаба...

Дүүгэйнгээ хайратайханаар дуудахыень дуулахадаа, басаган зоригжожо, бүхы айдаһаяа мартажа, дүүнүүдээл хайшан гэжэ абархаяа бодоо. Санданаа бахим тэбэрижэ, газаашань гаргаба. Тиигээд галда абтаһан гэр руугаа айлтагүйгөөр дахин орожо, Раднаяа оложо гаргаа.

- Хохидолдо ороһон манда нютагай зон хубсаһа хунарһаа, эдеэ унданһаа эхилээд, унтари хэбтэреэр туһалаа, - гэжэ Туяна Владимировна нютагаархиндаа баяраа хүргэнэ. - Уласай Толгойлогшо өөрөө ерэжэ, медаль зүүлгэжэ, бэлэг сэлэг барюулхадаа, Хэжэнгын бага балшаршье һаа, эрэлхэг Номин-Дариһаа ехэшүүлшье жэшээ абамаар гэжэ хэлээ һэн.

Мүнөө Номин-Дари 9-тэй болонхой, 3-дахи ангида ябана. Радна - 7-той, Сандан - 4-тэй, одхон Сараа жэл найман һаратай. Олон үхибүүдтэй энэ айл мүнөө хүүгэдэй сэсэрлигэй хуушан байрада ажаһууна.

- Номин-Дари ганса эрэлхэг зоригоороо шалгараа бэшэ. Тэрэ мүнөө түрэл һургуулидаа дуу, хатарай хэшээлнүүдтэ ябаха угаа дуратай. “Эдир Дангина” урилдаанда хабаадахадаа, яһала бэрхэ байгаа, - гэжэ Полина Викторовна багшань хэлээ һэн. Теэд мандашье ехээр дуугаржа үгэхэгүй хитүү басаган тайзан дээрэһээ хэр һайнаар хэлэжэ үгэхэб даа гэжэ гансата һанагдаадхина. Тиимэһээ буряад арадайнгаа дуу хатартаал мээхэй байһаниинь юунһэйшье сэнтэй ха.

Галай гайда абтаһан Ободоевтоной гэр бүлэдэ нютагай захиргаанай зүгһөө ямар туһаламжа үзүүлэгдэнэб гэжэ сомон даргада хандабабди:

- Гэр байратай болобо гэһэн бүхы саарһа дансануудынь түргэн дундань бүтээнэбди. Туяна Владимировна өөрөө манай захиргаанай ажалшан юм. Мүнөө үшөө декретнэ амаралтадаа байна. Энэ сагта бүхы саарһануудые хэды соо яажа бүридхэхэ юм гэжэ һайн ойлгоно. Гэр барааниинь, газарынь хуу өөһэдын болохо. Тиигээд түлеэнһээ эхилээд, хүнгэлэлтэнүүд байхал даа, - гэжэ Баир Тумэнович ойлгуулаад, ажалша бэрхэ наһанайнгаа нүхэр Шагдартаяа ажабайдалай орёо дабаануудые дабажа, үри хүүгэдээ хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргэхэ гэжэ найдажа байһанаа мэдүүлээ.

Буурал эхэ Буряадтамнай эрэлхэг зоригтой Номин-Даридал эдир халаанай ургажа байһандань баясамаар. Урагшаа һанаатай, урма зоригтой улаан бургааһаднай ерээдүйн ехэ найдал түрүүлнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг аша габьяа17:33

Агаарай долгиндо - Лариса Доржеева! 

17:30

​В Улан-Удэ подвели итоги творческого конкурса имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей)  

17:14

​Бэрхэ һоригшо 

17:05

​Бурятские цирковые артисты едут покорять Луганск 

16:45

​В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый четырёхкратному чемпиону сурдлимпийских игр 

16:45

​Подведены итоги конкурса юмористических текстов на бурятском языке «Хүхюу зохёолшон» 

16:29

​В Улан-Удэ случится «Наводнение» 

16:01

​Часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодной воды 

15:31

​В Бурятии уничтожено 320 единиц игрового оборудования 

15:24

​В Улан-Удэ снизилось количество карманных краж 

14:07

​Бурятская сельскохозяйственная академия и Монгольский государственный сельскохозяйственный университет планируют сотрудничество 

13:39

​Выпускникам Бурятии рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению 

13:34

​Модельная библиотека в Улан-Удэ откроется 31 октября 

13:00

​«Хошон зугаа» 

12:40

200 тысяч рублей на реализацию проекта выиграл специалист из бурятского села Корсаково 

12:35

В Бурятии благотворитель дала возможность особенным детям посещать бассейн 

12:20

К концу года рост производительности труда на бурятских предприятиях может составить 102,2% 

12:05

В Бурятии выявили факты мошенничества в отношении подрядных организаций 

12:01

Количество дополнительных остановок пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка увеличится до девяти 

11:50

Детский сад Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта 

11:45

«Покровские посиделки» в картинной галерее Бурятии  

11:30

​Бурятские предприниматели ищут торговых партнеров в Монголии 

11:19

С бывшего военнослужащего Бурятии взыскали 1 млн рублей за смерть человека 

11:18

​Оксана Сахьянова: «Конкурс «Лидеры России» стал большим толчком к саморазвитию» 

11:16

​Ашата гэрэлээр арюудхагша 

11:12

Дополнительное образование в Бурятии: проблемы и решения 

10:52

​В Улан-Удэ продолжают ремонтировать фасады зданий и ограждения 

10:40

Бурятских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном батле 

10:38

​Улан-удэнцам стало легче получить субсидию на посещение частного детсада 

10:29

На Дальнем Востоке могут выдать до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов 

10:19

Студентка бурятской академии мечтает открыть свой волонтерский центр на Родине в Еравне 

09:10

​В сотых кварталах Улан-Удэ завершают строительство нового водопровода 

09:00

​Больница в бурятском поселке Селенгинск готовится к открытию после обновления 

08:53

​«Буржуухай хурьгаадай» 

08:51

​Начинающие предприниматели Бурятии поборются за поездку на Startup Village в Москве 

08:45

Зурхай на 22 октября, 24 лунный день 

08:30

​Местами небольшой и умеренный снег, днём до +6 ожидается в Бурятии сегодня, 22 октября 

Наши издания