Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай

​Буряад уласта фермернүүдтэ грантын тэдхэмжэ үзүүлхэдэ аша туһатай

15-11-2019

Байгша оной ноябриин 14-15-най үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Бэшүүр аймаг Арадай хуралай нютагай өөһэдын хүтэлбэриин түлөөлэгын эмхинүүдэй зүблэл «Начинающий фермер» гэһэн грантда хүртэһэн ажахыда хүрөө . Тиихэдэ «Развитие АПК и сельских территорий» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ фермернүүдтэ үзүүлэгдэдэг тэдхэмжэ аша үрэтэй гү гэһэн асуудалаар зүблөөн үнгэргэгдөө.

Хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Арадай Хуралай болон Улаан-Үдэ хотын һунгамалнуудай зүблэлэй һунгамалнууд хабаадаа.

Хүдөө нютагаа бусажа, ажахы эрхилһэн Елена Аюшеевада засагай газарай түлөөлэгшэд хүрэһэн байна. Тэрэ 200-һаадээшэ толгой хони абаха 1,5 сая түхэригэй грантда хүртэһэн юм. 2017 ондо Елена нүхэртэеэ Шэбэртэдэ фермын барилга эхилээ, худаг малтаа, малай байра, гэрнүүдые бариһан байна. Мүнөө энэ ажахыда 3 хүн хүдэлнэ, мянга тухай мяханай үүлтэрэй мал харана.

- «Начинающий фермер» гэһэн программа шухала. Гурбан сая хүрэтэр тэдхэмжэдэ хүртэхэдөө, хүнүүд ажахы байгуулна, - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглээ.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд


Теги: хүдөө ажахы Буряад УласНаши издания