Главная / Новости /Общество / Үхибүүдые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ талаар хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

Үхибүүдые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ талаар хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

17-04-2018

Һаяхана Улаан-Үдын худалдаа наймаанай-эдэй засагай техникумдэ Эхэ орондоо үнэн сэхээр хүмүүжүүлгын асуудалнуудаар “дүхэриг шэрээ” эмхидхэгдэбэ. “Эсэгэ ороноо хамгаалагшад” гэһэн можо нютагай олониитын эмхи энэ хэмжээ ябуулга үнгэргөө.

Буряад Уласай ветерануудай зүблэл, хотын һургуулинуудай түлөөлэгшэд, залуушуулай эмхинүүд болон бусад сугларжа, яагаад хүүгэдые Эхэ орондоо үнэн сэхэ, дуратай болгохоб гэһэн асуудалаар хэлсэбэ.

“Эсэгэ ороноо хамгаалагшад” эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Марковай тэмдэглэһээр, мүнөө сагта энэ шухала асуудалда ёһотой анхарал хандуулагданагүй, үхибүүд энэ талаар һайн хүмүүжэл абанагүй.

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин түүхын кафедрын доцент Светлана Евдокимова: “Эхэ орондоо үнэн сэхээр хүмүүжүүлгэдэ зорюулагдаһан дамжуулганууд сэнхир экранаар гарадаггүй, сонин болон сэтгүүлнүүдтэшье энэ асуудалда анхарал хандуулагдадаггүй. Иигээд үргэлжэлхэ болоо һаа, залуушуулнай, ерээдүйн үеынхиднай ямар хүнүүд болохоб?” – гэжэ сугларагшадта хандаа.

“Дүхэриг шэрээдэ” хабаадагшад оройтошоогүйдэнь энэ шэглэлээр үргэн ажал ябуулжа эхилхэ хэрэгтэй гэжэ онсолоо. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания