Главная / Новости /Общество / Үхибүүдые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ талаар хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

Үхибүүдые Эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ талаар хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ

17-04-2018

Һаяхана Улаан-Үдын худалдаа наймаанай-эдэй засагай техникумдэ Эхэ орондоо үнэн сэхээр хүмүүжүүлгын асуудалнуудаар “дүхэриг шэрээ” эмхидхэгдэбэ. “Эсэгэ ороноо хамгаалагшад” гэһэн можо нютагай олониитын эмхи энэ хэмжээ ябуулга үнгэргөө.

Буряад Уласай ветерануудай зүблэл, хотын һургуулинуудай түлөөлэгшэд, залуушуулай эмхинүүд болон бусад сугларжа, яагаад хүүгэдые Эхэ орондоо үнэн сэхэ, дуратай болгохоб гэһэн асуудалаар хэлсэбэ.

“Эсэгэ ороноо хамгаалагшад” эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Марковай тэмдэглэһээр, мүнөө сагта энэ шухала асуудалда ёһотой анхарал хандуулагданагүй, үхибүүд энэ талаар һайн хүмүүжэл абанагүй.

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин түүхын кафедрын доцент Светлана Евдокимова: “Эхэ орондоо үнэн сэхээр хүмүүжүүлгэдэ зорюулагдаһан дамжуулганууд сэнхир экранаар гарадаггүй, сонин болон сэтгүүлнүүдтэшье энэ асуудалда анхарал хандуулагдадаггүй. Иигээд үргэлжэлхэ болоо һаа, залуушуулнай, ерээдүйн үеынхиднай ямар хүнүүд болохоб?” – гэжэ сугларагшадта хандаа.

“Дүхэриг шэрээдэ” хабаадагшад оройтошоогүйдэнь энэ шэглэлээр үргэн ажал ябуулжа эхилхэ хэрэгтэй гэжэ онсолоо. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:Наши издания