Главная / Новости /Спорт / Дээдэ Онгостойдо “Ородой Холбоото Уласай азимут-2017” үнгэргэгдэхэ

Дээдэ Онгостойдо “Ородой Холбоото Уласай азимут-2017” үнгэргэгдэхэ

19-05-2017

2017 оной майн 20-до Ородой Холбоото Уласай 73 можо нютагуудта Бүхэроссиин олон зоной хабаадалгатай зүг шэг олохо тамирай наадан эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада гүрэн дотор хамтадаа 100-аад мянган хүн хабаадаха юм.

Буряад Уласта энэ мүрысөөн Дээдэ Онгостойдо оршодог “Зорька” гэһэн элүүржүүлгын лагерьта 10-дахияа үнгэргэгдэхэ. Нээлгын баяр ёһолол майн 20-до үглөөнэй 11.30 сагта эмхидхэгдэжэ, 12.00 сагһаа мүрысөөн эхилхэ.

Дээдэ Оностойдо үнгэргэгдэхэ зүг шэг зүбөөр олохо мүрысөөндэ мянгаад шахуу зон хабаадахаар хараалагдана. Буряад Уласай 10 аймагуудай болон Улаан-Үдын ажаһуугшад эндэ мүрысэхэ. Тэдэнэй ехэнхи хубинь 10 наһатайһаа 17 наһатай болотор үхибүүд болон эдиршүүл юм.

Хабаадагша бүхэн нэгэ часай туршада компас болон мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ газарай схемын хүсөөр ой соо зүбөөр зүг шэгээ оложо, даабари дүүргэхэ болоно. Урилдаанай хабаадагшад наһанай хизаарлалтаар 8 бүлэгтэ хубаарха юм. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын яаман Дээдэ Онгостой16:20

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ 

15:55

ДҮШЭН МЯНГАН АЛЕКСАНДР, ДҮРБЭН МЯНГАН ДАРИМА 

15:07

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим 

14:50

В Тункинском районе Бурятии отметили 70-летие знаменитого писателя Элбэка Манзарова 

13:29

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа 

12:45

​Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе 

12:31

​Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей в Бурятии 

11:44

​Совет Народного Хурала Бурятии принял повестку 29-й сессии 

11:21

​Около 4 тысяч альпинистов совершат восхождение на Мунко-Сардык в Бурятии 

09:44

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо 

09:05

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэнэй Аршаан һууринда һургуули барихэ хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ 

08:40

Зурхай на ​20 апреля, 5 лунный день 

08:15

В Бурятии преимущественно без осадков, днём ожидается до +14 градусов 

Наши издания