Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласта холо оршодог аймагуудта банкнуудай гаргаша хүсэлдүүлжэ болохо

Буряад Уласта холо оршодог аймагуудта банкнуудай гаргаша хүсэлдүүлжэ болохо

17-07-2017

Буряад Уласта холо оршодог аймагуудта ажал ябуулдаг банкнуудай гаргаша хүсэлдүүлхэ талаар асуудал Эдэй засагай яаманда хаража үзөөд, уридшалһан тоололго хэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденов мүнөөдэр, июлиин 17-до, түсэблэлгын суглаанда хэлэбэ.

Буряад Уласай Аха аймагта нёдондо зун “Россельхозбанкын” нэмэлтэ таһагай хаагдаһанай удаа, шахардуу байдал тохёолдоһон юм. Аймаг дотор банкнуудай эмхинүүдэй нэгэшье түлөөлгын таһагууд хүдэлдэггүй, банкомадууд үгы юм. Сбербанкын таһагта ганса хүн хүдэлдэг, тиихэдээшье ажалайнь саг хизаарлагданхай. Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Алексей Цыденовэй Аха аймагаар албанай хэрэгээр ябахадань, тохёолдоһон байдал тухай ажаһуугшад хөөрэһэн байна.

Аха аймагта интернет-холбооной тогтууригүй байдалһаа боложо, банкын үзүүлэгдэдэг бүхы янзын туһаламжануудые ажаһуугшадта дурадхагдахаха аргагүй юм. Холо оршодог аймаг дотор ажаһуугшадай тоо бага, интернет холбоогүй, техническэ талаар шиидхэхээр асуудалнууд байһан шалтагаануудһаа боложо, банкын нэмэлтэ таһаг нээхэ талаар урьһаламжа үгэдэг эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд һонирхоногүй. Энээн тухай уласай, аймагай болон банкнуудай хүтэлбэрилэгшэд хэлсэһэн байна. Энэ асуудалаар зохихо шиидхэбэри абтабал, банкнууд ажалаа ябуулха аргатай болохо байгаа. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Аха аймаг Буряад Уласай Эдэй засагай яаман19:08

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэн аймагай асуудалаар шиидхэбэри абаба 

16:57

«Буряад Уласай эрхим багша-2018» мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһолол Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ 

15:56

Хүн зоной олоор ябадаг газарнуудта түймэрэй аюулгүй байдал хинаха тухай Буряадай Толгойлогшо хэлэбэ 

14:49

Глава Бурятии заявил о необходимости общественного контроля за пожарной безопасностью в местах с массовым пребыванием людей 

14:42

Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутад ажалай һууринуудай можо хоорондын яармагтай танилсаба 

14:08

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ ойн 11 түймэрнүүд Буряадта гараба 

13:33

​11 лесных пожаров возникли в Бурятии за прошедшие выходные 

11:13

Буряадай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов Эрхүү мождо нүүдэл суглаанда хабаадаба 

10:54

​Бурятия направит пять проектов на всероссийский конкурс лучших концепций благоустройства малых городов 

10:10

«Эрхим багша - 2018» гэһэн мүрысөөн Буряад уласта эхилбэ 

08:40

Зурхай на ​23 апреля, 8 лунный день 

08:36

Буддын заншалта Сангхын Сугунды 

08:15

Ветреная и тёплая погода ожидается в Бурятии сегодня, 23 апреля 

Наши издания