Главная / Новости /Спорт / Арсалдаатай мүрысөөн

Арсалдаатай мүрысөөн

11-10-2017

Һүүлэй үедэ Буряадай тамиршад уласайнгаа боксдо дуратайшуулые баярлуулна. Энэшье удаа Грозный хотодо үнгэргэгдэһэн Ород гүрэнэй чемпионадһаа манай боксёрнууд гурбан медальтай бусаба. 

Мүнөө зун болоһон дэлхэйн чемпионадта Ородой боксёрнууд бирагүйдэһэн байна гэжэ олон хүн дуулаһан байха. Тиимэһээ Ородой чемпионадта шэнэ тамиршадай одон яларха бэзэ гэжэ Ородой суглуулагдамал командын һоригшод нэгэн дуугаар мэдүүлһэн байна. Энэ ушарта Буряадай тамиршадай медальда хүртэһэниинь һайшаалтай. Юуб гэхэдэ, һоригшодой хэлэһээр, 2019 ондо Сочи хотодо болохо дэлхэйн чемпионадта шэлэн абалгын шата эхилээ ха юм. 

81 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Бэшүүр аймагһаа уг гарбалтай Георгий Кушиташвили шаасалдаһан байна. “Грузиин буряад” гэжэ нэрэтэй энэ хүбүүн шангай гурбадахи һуури эзэлжэ шадаа. Тэрэ дээгүүршье гараха аргатай байгаа бшуу. Хахад финалай уулзалгада тэрэ талмайн эзэн Имам Хатаевтай шаасалдаа. Эндэ гайхалтай ушар тохёолдоо. Нэгэдэхи раундын үедэ Чечнягай боксёрой нюдэн дээрэхи нидхэһээнь шуһан гаража, тулалдаан болюулагдаһан байна. Иимэ байдалда “шархатаагүй” тамиршанда илалта үгэгдэдэг ёhо бии. Теэд ёhо дүрим ондоо болоо юм гү, али хүнүүд гү: оройдоол нэгэ раундын дүнгөөр Чечнягай боксёр шүүбэ гэжэ шүүгшэд дүн согсолоо. 

49 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Буряадай хүбүүд хоёр медальда хүртөө. Батор Сагалуев Доржо Раднаевтай хахад финалда уулзаа. Эндэ Баторай илахада, Доржо гурбадахи һуури эзэлээ. Финалда Батор Сагалуев Новосибирск хотын тува яһатан Артыш Соянтай шаасалдаад, шүүгдээ. Эндэшье шүүгшэдэй һанаа бодол ойлгохоор бэшэ байгаа. Бага шэгнүүртэнэй эдэ амжалтанууд маанадта тиимэшье ехэ баяр асараагүй. Юуб гэхэдэ, 2018 онһоо хойшо 49 килограмм хүрэтэр шэгнүүр болюулагдахань. Мүн 52 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ асуудалнууд байна. Токиодо үнгэргэгдэхэ Олимпиадада бага шэгнүүрнүүд үгы байха бшуу. Дэлхэйн чемпионадта хүрэл медальда хүртэһэн Тамир Галановай 2017 оной эхиндэ 52 килограммай шэгнүүртэ ороһониинь иимэ шалтагаантай.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: бокс Чечен Улас Грозный хотоНаши издания