Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд тухай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хэлсэхэ

​Буряад Уласай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд тухай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хэлсэхэ

11-09-2018

Буряад Уласай түлөөлэгшэд мүнөөдэр, сентябриин 11-дэ, Владивосток хотодо үнгэргэгдэхэ Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха. Тодорхойлбол, Внешэкономбанк бүлгэмэй түрүүлэгшын орлогшо, монохотонуудые хүгжөөлгын жасын захирал Ирина Макиева Ородой Холбоото Уласай зарим можо нютагуудай амбан захирагшадтай албанай хэрэгүүдээр уулзаха юм.

Ирина Макиева «Дальний Восток – в центре событий» гэһэн сессидэ хабаадажа, хотонуудай хүгжэлтэдэ хэмжээ ябуулганууд ямар нүлөө үзүүлнэб гэһэн асуудалаар хэлсэхэ. Тиихэдэ монохотонуудта үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулганууд үргэдхэгдэжэ, саашадаа уласхоорондын хэмжээндэ гаража, хотонуудай эдэй засагай һалбарида болоһон хубилалтануудай талаар дүй дүршэл шэнжэлэгдэхэ.

«Вклад женщин-новаторов и бизнес-лидеров в формирование экономики будущего» гэһэн сессидэ Ирина Макиева эхэнэрнүүдэй ниигэмэй болон эдэй засагай һалбарида дүүргэдэг үүргэ тухай өөрын һаналаар хубаалдаха түсэбтэй.

Удмурти, Карели болон Буряад уласуудай хүтэлбэрилэгшэд, Приморско хизаарай, Кемерово можын амбан захирагшад, Башкортостанай премьер-министртэй уулзалганууд эмхидхэгдэхэ. Уулзалгын үедэ «Комплексное развитие моногородов» гэһэн программын дүнгүүдээр хэлсэхэ юм.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай урид эмхидхэгдэһэн Гүрэнэй зүблэлэй президиумдэ хабаадаа гэж һануулнабди. Уласай хүтэлбэрилэгшэ хуралдаанай талмайнуудта ажалаа үргэлжэлүүлхэ. 


Теги: Владивосток эдэй засагай хуралдаанНаши издания