Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд тухай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хэлсэхэ

​Буряад Уласай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд тухай Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хэлсэхэ

11-09-2018

Буряад Уласай түлөөлэгшэд мүнөөдэр, сентябриин 11-дэ, Владивосток хотодо үнгэргэгдэхэ Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха. Тодорхойлбол, Внешэкономбанк бүлгэмэй түрүүлэгшын орлогшо, монохотонуудые хүгжөөлгын жасын захирал Ирина Макиева Ородой Холбоото Уласай зарим можо нютагуудай амбан захирагшадтай албанай хэрэгүүдээр уулзаха юм.

Ирина Макиева «Дальний Восток – в центре событий» гэһэн сессидэ хабаадажа, хотонуудай хүгжэлтэдэ хэмжээ ябуулганууд ямар нүлөө үзүүлнэб гэһэн асуудалаар хэлсэхэ. Тиихэдэ монохотонуудта үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулганууд үргэдхэгдэжэ, саашадаа уласхоорондын хэмжээндэ гаража, хотонуудай эдэй засагай һалбарида болоһон хубилалтануудай талаар дүй дүршэл шэнжэлэгдэхэ.

«Вклад женщин-новаторов и бизнес-лидеров в формирование экономики будущего» гэһэн сессидэ Ирина Макиева эхэнэрнүүдэй ниигэмэй болон эдэй засагай һалбарида дүүргэдэг үүргэ тухай өөрын һаналаар хубаалдаха түсэбтэй.

Удмурти, Карели болон Буряад уласуудай хүтэлбэрилэгшэд, Приморско хизаарай, Кемерово можын амбан захирагшад, Башкортостанай премьер-министртэй уулзалганууд эмхидхэгдэхэ. Уулзалгын үедэ «Комплексное развитие моногородов» гэһэн программын дүнгүүдээр хэлсэхэ юм.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай урид эмхидхэгдэһэн Гүрэнэй зүблэлэй президиумдэ хабаадаа гэж һануулнабди. Уласай хүтэлбэрилэгшэ хуралдаанай талмайнуудта ажалаа үргэлжэлүүлхэ. 


Теги: Владивосток эдэй засагай хуралдаан20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания