Главная / Новости /Спорт / ​Олимпиин нааданай абаргые диилэбэ

​Олимпиин нааданай абаргые диилэбэ

12-09-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Якутск хотодо болоһон уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршад дүрбэн хүрэл ме­даль абажа шадаа. Евгений Жербаев түрүү һуури эзэлжэ, бүхы харагшадаа болон спортдо дуратайшуулые баярлуулба.

Саха (Яхад) Уласай суута һоригшо Дми­трий Коркиной дурас­хаалда зорюулагдаһан энэ мүрысөөндэ 20 гаран гүрэнүүдэй 194 барилдаашан хибэс дээрэ гараа. Дмитрий Коркин амиды мэн­дэ ябаа һаа, 90 наһа хүрэхэ байгаа. Энэ ойн баярта зорюулагдажа, олон тоото хэмжээ ябуулганууд Якутск хотодо болон аймагу­удта үнгэргэгдөө. Эгэ­эл томонь хадаа ба­рилдаанай мүрысөөн боложо үгөө.

Буряадай тамир­шад сооһоо эгээл ялас гэмэ амжалта Евгений Жербаев туйлаа. 70 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ тэрэ хэдэн һайхан илалтануудые асарба. Хахад финалда Олимпиин наадану­удай абарга чемпион Сослан Рамоновтой уулзажа, 8:0 гэһэн то­отойгоор шүүжэ га­раа. Оройдоол һара урид эдэ хоёр Ород гүрэнэй чемпионадта хабаадажа, Рамоно­вынь илалта туйлаһан байна. Тиигэжэ Евге­ний Жербаев финалда Монголой барилдаа­ша Бат-Эрдэнэ Бям­бадоржтой уулзаа. Тэмсээнэй түрүүшын шатада ана-мана ба­рилдаан болоо. Харин хоёрдохи шатадань Евгений бүхы шада­лаа харуулжа, монгол тамиршанда багахан­шье найдал үлээбэгүй. Иигэжэ Евгений Жер­баев Дмитрий Корки­ной мүрысөө гурбада­хияа шүүбэ.

- Манай мүрысөөндэ эрхим барилдаа­шан гэһэн нэрэ зэргэ олгогдобол, Евгений Жербаев энэ шанда хүртэхэ байгаа, - гэжэ Якутскын сурбалжалагшад бэшэнэ.

Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршад үшөө дүрбэн хүрэл медаль абаа. 57 ки­лограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Димчик Ринчинов болон Тамир Гармаев гэгшэд шал­гараа. Ринчинов хадаа Белоруссиин түлөө ба­рилдаа гэжэ һануулая. 65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Алексей Боровицкий гурбада­хи һуури эзэлээ. Эгэ­эл хүндэ шэгнүүртэй барилдаашадай дунда Балдан Цыжипов шан­гай гурбадахи һуурида гараа.

Якутскын хибэс дээрэ Монголой ба­рилдаашад һайн дүнгүүдые харуулаа. Тэдэ табан мүнгэн, гурбан хүрэл медаль­нуудые нютагтаа абаашаа.

“Спортякутия.ru” гэһэн сайтһаа гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: барилдаан18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания