Главная / Новости /Спорт / ​Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Буряад Улас ерэбэ

​Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Буряад Улас ерэбэ

21-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 21-дэ, Ородой Холбоото Уласай спортын сайд Павел Колобков албанай хэрэгээр Буряад Улас ерэбэ.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта спортын хангалгын байгууламжын түсэлнүүдые гүрэнэй-хубиин талаһаа хабаадагшадтай бэелүүлхэ талаар дүхэриг шэрээдэ федеральна сайд Буряад Уласта хабаадаха. Тиихэдэ Павел Колобков Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзажа, Ородой Холбоото Уласай спортын яаман болон Буряад Уласай Засагай газартай спорт хүгжөөлгын һалбарида ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталха түсэбтэй.

Буряад Уласта Мүльһэн ордон бариха талаар, «2016-2020 онуудта Ородой Холбоото Улас дотор спорт болон тамир хүгжөөлгэ» гэһэн федеральна программа улас дотор бэелүүлхэ талаар Павел Колобков Улаан-Үдэдэ суглаа үнгэргэхэ юм. Удаань Павел Колобков Түбэй стадион хүрэжэ, тамирай-спортын байшанда тамаржа һургаха уласай спортын һургуули нээлгын баяр ёһололдо хабаадаха.

Ородой Холбоото Уласай тамирай болон эдэй засаг хүгжөөлгын яамануудай нүүдэл суглаан байгша оной сентябриин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэнэ гэжэ һануулнабди. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай, федеральна засаг зургаанай, хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд, мүнгэ зөөри оруулагшад спортын хангалга байгууламжада мүнгэ һомололго тухай зүбшэн хэлсэнэ. 

Ородой Холбоото Уласай спортын яаманай хэблэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Павел Колобков Алексей Цыденов спорт хүгжөөлгэ20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания