Главная / Новости /Экономика / Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян гэһэн харгы заһабарилгада федеральна һанһаа 350 сая түхэриг һомологдоо

Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян гэһэн харгы заһабарилгада федеральна һанһаа 350 сая түхэриг һомологдоо

10-04-2019

Тэрэнэй ёһоор, «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян шэглэлэй харгы заһабарилгада федеральна һанһаа 350 сая түхэриг һомологдохо.

- «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлөөр 2019 ондо Улаан-Үдын харгынуудһаа гадуур уласай харгынууд заһабарилагдаха. Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян харгыда гурбан газарта харгы шэнэлэгдэхэ, - гэжэ Буряад уласай транспортын яаманда мэдээсэбэ.

Улаан-Үдэ-Турунтаево-Хурамхаан-Новый Уоян гэһэн харгын заһабарилга үргэлжэлүүлхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Ородой болон Буряад Уласай Засагай газарта даалгаһан байна гээд һануулнабди. 726 модо утатай энэ харгы уласай табан аймаг ниислэл Улаан-Үдэ хототой холбожо, ажаһуугшадай ажабайдалда удха шанартай юм. Энэ харгын заһабарилга 2003 онһоо хойшо ябуулагдана. Улаан-Үдэ Новый Уоянтай холбоһон харгын 235,9 модон ашаглалгада тушаагданхай. Тиихэдэ 2013 ондо Баргажан гол дээгүүр хүүргэ баригдажа, тэрэнэй барилгада 2 миллиард түхэриг һомологдоһон юм.

- Байгалай эрьеэр зубшан, Байгалай дархан газарай ойгуур гараһан харгы аяншалгын һалбарида ехэ удха шанартай. Энэ харгы Усть-Баргузин болон Баргажан һууринуудтай холбоно. Эдэ нютагуудта 15 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэһэн байна.

Тобшо мэдээн.

«Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй «Дорожная сеть» федеральна түсэлэй хэмжээндэ 2024 он болотор уласай харгынуудай 50,9 хубииень нормативта тааруу болгожо, харгын гэнэ аюул ушардаг газарнуудые бага болгохо гэжэ түсэблэгдэнэ.

2019 ондо «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ Улаан-Үдэ болон хото оршодог аймагуудай харгынуудһаа гадуур уласай харгын 10 объектдэ 20 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха юм. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Владимир Путин Дмитрий Медведев Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото харгы заһабарилга Алексей ЦыденовНаши издания