Главная / Новости /Экономика / Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха

21-05-2019

Байгша оной майн 22-то Солонгос ороной Сеул хотодо олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ород-солонгос хуралдаан эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро уласай делегаци хабаадаха.

Солонгос гүрэндэ Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Андрей Кулик болон Солонгосто Ород гүрэнэй Худалдаа-наймаанай түлөөлэгшэ Михаил Бондаренко гэгшэдтэй Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уулзаһан байна. Удаань Солонгос гүрэнэй Үндэһэтэнэй Ассамблейн вице-спикер Джу Сонг Ёнтой, Солонгосой 12 компаниин түлөөлэгшэдтэй уулзаха гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Буряад уласай делегациин бүридэлдэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Алексей Мишенин, аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова, Ородой ХолбоотоУласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Антон Виноградов, Буряад уласай хүгжэлтын жасын юрэнхы захирал Борис Дымбрылов, «Байкальская Гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газарай юрэнхы захирал Алексей Тогошиев гэгшэд ороно. Тэрэшэлэн 20-һээ дээшэ Буряадай компани хэмжээ ябуулгада хабаадаха.

Ород-солонгос хуралдаанай нээлгын ёһолол майн 22-то үнгэргэгдэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад уласай эдэй засагай болон мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын, аяншалгын арга боломжонууд тухай харуулха. Тиихэдэ Улаан-Үдын авиазавод, «Амта», «Бурятский фанерный завод «Ольхон», ООО «ДРД» болон бусад үйлэдбэринүүдтэй танилсуулха юм.

«Байкальская Гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газарта аяншалгын комплекс барилгада инвестициин түсэл бэелүүлхэ хүсэлтэй Солонгосой ГЕО Групп компаниин үүсхэлээр хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Буряад Уласай засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Мишенин Буряад Улас Алексей Цыденов Улаан-Үдын авиазавод Ородой Холбоото Улас хуралдаан Антон Виноградов Мария Бадмацыренова олзын хэрэг эрхилэгшэд Сеул хотоНаши издания