Главная / Новости /Экономика / ​«Алас Дурнын яармагта» Буряад Улас хабаадаха

​«Алас Дурнын яармагта» Буряад Улас хабаадаха

10-10-2019

Декабриин 2-һоо 8 болотор Москвада гурбадахияа «Алас Дурнын яармаг» үнгэргэгдэхэ. Һүүлэй хоёр жэл үбэлэй сагта эмхидхэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаха.

Мүнөө дээрээ Засагай газарта уласай үзэсхэлэн бүрилдүүлхэ талаар ажал ябуулагдана. Шэнэ Арбаадта яармагай үдэрнүүдтэ энэ хэмжээ ябуулгада 70 000 шахуу ажаһуугшад ба гүрэнэй ниислэлэй айлшад ерэхээр хүлеэгдэнэ.

Гудамжадан хэдэн тайзанууд байгуулагдажа, бүхэли үдэрэй туршада бүхы Алас Дурнын тойрогой ажаһуугшад угсаатанай ба мүнөө сагай хүгжэмэй ба хатарай бүлгэмүүд наада табижа байха юм. Анимационно павильонуудта үдэр бүри мастер-классуудэмхидхэгдэхэ, тэндэ нютаг можын заншалта олзоборилго ба үндэһэн арадуудай зохёохы ажалтай танилсаха арга олгогдохо. Тиихэдэ Алас Дурнын соёлдо, хүгжэлтэдэ, түүхэдэ ба энэ үдэртэ зорюулагдаһан интерактивна лекцинүүд, Алас Дурнын нютаг можын үрэ бүтээлэй танилсуулганууд энэ хэмжээ ябуулгын хүтэлбэридэ ороно.

Урда жэлнүүдтэ ороходоо, худалдаанда дэлгэглэһэн эдэ бараан үшөө баян ба үнгэтэ болохоор хараалагдана. Яармагта ерэгшэд Москвагай дэлгүүрнүүдтэ олдохогүй эдеэ хоол, загаһа, ой хүбшын алирһа жэмэстэй сай (20 гаран нэрэ), сувенир ба арадай хоморой зүйлнүүдые худалдан абаха аргатай байха.

Шэнэ Арабаадай бүхы гудамжаар Алас Дурнаһаа асарһан мүнөөнэй арт-объектнүүдые яармаг айлшадта харуулха, “Алас Дурнын тайга” гэһэн интерактивна газар олоной һонирхол татаха. Москвагай түбтэ Алас Дурнын байгаалиин нэгэ хэсэг зохёон байгуулха талаар нарһан, хуша, хүбхэн “таригдаха”, байгаалиин шулуунууд асарагдаха.

Ородой Холбоото Уласта XXI зуун жэлдэ Алас Дурна зүг түрүүлэн хүгжөөхэ зорилготой. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания