Ниигэм 24 apr 2024 593

«Алтан туяагай» амжалта

Улаан-Үдэ хотын хатарай «Алтан туяа» гэһэн студи уласхоорондын «Талаан бэлигтэйшүүлые нээнэбди» гэһэн харалга-фестивальда амжалтатай хабаадаба. Энэ үйлэ хэрэг Оросой Холбоото Уласай ниислэл Москва хотодо апрелиин 19-һөө 21 болотор үнгэргэгдөө.

© фото: Виктория Цыбденовагай дурадхаһан гэрэл зураг

«Алтан туяа» гэһэн студиин уян нугархай басагад «Арадай хатар» гэһэн но­минацида нэгэдэхи шатын дипло- моор урмашуулагдаа. Эдэ хадаа ар­ба-арбан хоёр наһанай басагад бо­лоно. Тиихэдэ эдир бүлэгэй хатар­шад хоёрдохи шатын дипломоор урмашуулагдаа. Хүтэлбэрилэгшэнь – Марина Сергеевна Наумова. Үхибүүд иимэ ехэ хэмжээнэй харал­га-фестивальда хабаадахын хажуу­гаар гүрэнэйнгөө ниислэл хототой танилсаха аргатай байгаа. Хатарай тус студи Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимназиин дэргэдэ хүдэлдэг юм.

Автор: Дарья ЦЫДЫПОВА

Фото: Виктория Цыбденовагай дурадхаһан гэрэл зураг