Ниигэм 17 nov 2020 324

​Буряадай тосхон хотонууд бог шоройһоо сэбэрлэгдэхэ

© фото: pixabay.com

Баргажан аймагай Баргажанай Адаг болон Закаменск ба Хяагта хотонуудта обоологдоhон бог шорой үгы болгохо талаар ажал ябуулагдана. Энэ хэрэгтэ хэды мүнгэн гаргашалагдахаб гэжэ мүнөө тоологдожо байна.

“Экология” гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряадта хэгдэхэ ажалнуудай тоодо шэнэ хэмжээнүүд оруулагдана. Мүн гаргашалагдаха мүнгэн нэмэгдэнэ. Ород гүрэнэй байгаалиин яаманай шиидхэбэреэр Баргажанай Адагта бог шоройн хаягдаанай талмай сэбэрлэхэ талаар ажал ябуулагдахаар хараалагданхай. Энэ хэрэгтэ 2021 ондо федеральна бюджедһээ 249,1 сая түхэриг, 2022 ондо 183,4 сая түхэриг үгтэхөөр түсэблэгдэнэ.

Мүн Закаменск болон Хяагта хотонуудта бог шорой хаяатай талмайнуудые сэбэрлэгдэхэ. Энэ ажалай түсэблэлгэ түгэсэжэ, гүрэнэй байгаали хамгаалгын шүүбэридэ эльгээгдэхэнь гэжэ Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман мэдүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com