Ниигэм 19 nov 2020 386

​Волонтёрнуудай ээлжээтэ урилдаан Буряадта соносхогдобо

© фото: etu.ru

Һайн дураараа туһалагшадай дунда “Район добрых дел” гэһэн уласай урилдаан эхиеэ абаба.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцуруновай тэмдэглэһээр, волонтёрнуудта хандалга арад зоной дунда һайн тээшэ һэлгэгдэнэ.

- Олон жэлэй хугасаада нэгэшье хэмжээ ябуулга һайн дураараа туһалагшадгүй үнгэрнэгүй. Эдэ хүнүүднай хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэдэ хабаадана, байгаали хамгаална, шахардуу байдалда ороһон хүнүүдтэ туһа хүргэнэ. Эдээниие геройнууд гэжэ нэрлэбэл алдуу болохогүй, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хэлэнэ.

Урилдаанда 14 наһатайһаа аха хүнүүд, волонтёрнуудай эмхинүүд, тэдэнэй хүтэлбэрилэгшэд хабаадаха аргатай. Һайн дураараа туһалагшадай дунда урилдаан 9 шэглэлээр болоно. Үшөө табан шэглэлээр эмхи зургаанууд эрхимые элирүүлхэ.

Электрон [email protected] гэһэн хаягаар мэдүүлгэнүүд ноябриин 20 болотор шэлэгдэн абагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: etu.ru