Ниигэм 23 nov 2020 362

​Буряад Уласта дайнай ветеран ноутбуктой болоо

© фото: pixabay.com

“Ветеранай түсэл” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй ашаар Түнхэн аймагта ажаһуудаг дайнай ветеран Владимир Артемьевич Имегеновтэ ноутбук бэлэг һаяхана барюулагдаба.

- Үндэр 96 наһатай ветеран холо ойгуур ажаһуудаг аха дүүнэртээ ошожо шадахаа болинхойб. Тэдэмнишье манайда айлшалха сүлөөгүй. Шэнэ ноутбугаараа үдэр бүри харилсахаб, - гэжэ Владимир Артемьевич мэдүүлнэ.

Түнхэн аймагай хүн зониие социальна хамгаалгын талаар таһаг “Аршан” гэһэн хүдөөгэй сомонтой хамта ветеранай хүсэл бэелүүлһэн байна.

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Ветеранай хүсэл” гэһэн түсэл үндэр наһатайшуулай бэелүүлэгдээгүй хүсэлые ноёд һайд, олзын хэрэг эрхилэгшэд, һайн дураараа туһалагшад дүүргэхэ жэшээтэй гээд һануулая.

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com