Ниигэм 23 nov 2020 359

Буряад Уласай ниигэмэй эмхинүүдэй гол үүргэ

Буряад Уласай Кабанскын аймагай Клюевка тосхондо хүүгэдэй социальна түбтэ байдаг үхибүүдые элдэб юумэ хэжэ һургаха талаар ажал ябуулагдадаг.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэдэлдэ байдаг түбтэ «Рукодельница» кружок байгуулагдажа, басагад эдеэ хоол шанажа, зохид зүйлнүүдые нэхэжэ, оёжо һурана. Иимэ аргаар саашанхи ажабайдалда үхибүүдые һургаха гол зорилго мэргэжэлтэд урдаа табинхай.

Энэ кружок хүтэлбэрилэгшэ Лариса Алексеевна Метешова дүршэл ехэтэй багша. Үхибүүн бүхэндэ туһалхаяа оролдоно.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc