Ниигэм 25 nov 2020 384

Буряад Уласай һурагша хүүгэдэй эрхэ хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Анна Кузнецоватай уулзаа

Үнгэрһэн долоон хоногто Ородой Холбоото Уласай хүүгэдэй эрхэ хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Анна Кузнецова онлайн аргаар Хүүгэдэй ниитын зүблөөнэй эдир эдэбхитэнтэй онлайн уулзалга үнгэргөө.

Энэ уулзалгада Северобайкальск хотын һурагша Дмитрий Юшманов хабаадалсаба. Эдэнэр Ород Улас дотор «Һурагшын үдэр» тэмдэглэжэ эхилхэ тухай болон хүүгэдэй эрхэ хамгаалгын талаар тусхайта түсэл зохёожо, тэрэнээ саашань бэелүүлхэ түсэб тодорхойлоо.

Тус түсэбэй ашаар хуулиин наһа гүйсөөдүй үхибүүд эрхэ хамгаалгын асуудалнуудаар мэргэжэл ехэтэй зонтой уулзаха, шухала асуудалнуудаар зүбшөөл абаха аргатай байха", - гээд Буряад Уласай Засагай Газарай хэблэлэй албан онсолно.

Ородой Холбоото Уласай хүүгэдэй эрхэ хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Анна Кузнецоватай болоһон уулзалгын видеобуулгабари интернет сүлжээндэ, мэдээсэлэй хэрэгсэлнүүдээр дамжуулагдажа, олоной һонирхол татаха байха. 

Фото: egov-buryatia.ru