Ниигэм 7 dec 2020 594

​Буряадай Түнхэнэй аймагай Аршаан тосхондо шэнэ һургуули баригдаба

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

450 һурагшадые багтааха һургуулиин барилга түгэсхэлэйнгөө шатада хүрөөд байна. Һаяын сагта тосхоной һурагшад шэнэ һургуулидаа һуража эхилхэнь. Энэ һургуулиин байшан «Болбосорол» болон «Мүнөө үеын һургуулинууд» гэһэн хэдэн үндэһэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ баригдана.

Мүнөө барилгын ажалай 80 хубинь хэгдээд байна. Хоёр дабхартай, зургаан томо хубиһаа бүридэһэн шэнэ һургуулида 247 һурагшадые нэгэ доро багтааха, уужам тоглолтын танхим, тамирай ордон, эдеэ хоолой таһаг мүн  багшанарай, һурагшадай амарха газарнууд эмхидхэгдэхэ.

Мүнөө эндэ газаа тээһээнь дулаалха ажал хэгдэжэ байнхай. Мүн лэ, шэнэ һургуулиин талмай болбосон түхэлтэй болгогдохо юм. 

«2014 ондо Хэнгэргэ гол ехээр үерлэжэ, эндэхи зондо хохидол үзүүлэгдэһэн юм. Тиимэһээ шэнэ һургуулиин барилга Аршаан тосхоной хүүгэдүүд, тэдэнэй эхэ эсэгэнэр тэсэн ядан хүлеэнэ», - гээд, Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын коммунальна ажахын яаманай сайд Николай Рузавин тэмдэглэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман