Ниигэм 8 dec 2020 411

Буряад Уласта хүйтэрхэ

Уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр эдэ үдэрнүүдтэ Буряад Уласта, Үбэр Байгалай хизаарта болон Эрхүү можодо хүйтэн болохонь.

Арктикаһаа ерэжэ ябаһан хүйтэн агаар наашаа дүтэлжэ, хүйтэн уларил тогтохонь.

Мүнөөдэр Буряад орон дотор багаханаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Секундын 9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 19-24 градус хүйтэн, зарим аймагуудаар 9-14 градус хүйтэн, хойто нютагуудааар 31 градус хүйтэн  хонохо. Үдэртөө 8-13, зарим нютагуудаар 19, Байгал шадар 3 градус хүйтэн байха.

Тиин декабриин 10-һаа үдэртөө 3-5 градусаар хүйтэн боложо эхилхэ.

Фото: yandex.ru