Ниигэм 8 dec 2020 490

Буряад Уласай эмшэдтэ Үбэр Монголһоо туһаламжа дамжуулагдаа

Үбэр Монголой аймагһаа Буряад Уласай эмшэдтэ туһаламжа эльгээгдэбэ гээд, Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албан дуулгана.

Коронавирус үбшэнтэй хэдэн һарын туршада тэмсэжэ байһан эмшэдтэ эгээл  222 мянган юань (2,5 сая түхэриг) сэнтэй хэрэгтэй зүйлнүүд дамжуулагдаа. Тодорхойлходо, нюураа хааха 25 мянган масканууд болон эмнэлгын нэгэ мянган костюмууд болоно. Эдэ зүйлнүүд ехэ хэрэгтэй, эмнэлгын газарнуудта тараагдаха.  

Фото: egov-buryatia.ru