Ниигэм 10 dec 2020 379

​Буряадай оюутан Алас Дурнада шалгараа

© фото: БГСХА-гай зураг

Алас Дурна федеральна тойрогой оюутадай дунда Олимпиадада Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин Аяна Лыгденова шалгараа.

“Менеджмент в АПК” гэһэн кафедрын 2-дохи курсын оюутан “Правовой Олимп-2020” гэһэн Олимпиадада хабаадаһан байна. Заншалта ёһоороо, Алас Дурна зүгэй бүхы регионуудай эрхим оюутад, ахалагша классуудай үхибүүд хабаададаг юм.

Юридическэ талаар мэдэсэ шалгалгын урилдаанда Аяна Лыгденова шангай 3-дахи һуури эзэлээ.

Ород гүрэнэй хүнэй эрхэ хамгаалгын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын мэдэл доро иимэ Олимпиаданууд үнгэргэгдэнэ.

Фото: БГСХА-гай зураг