Ниигэм 15 dec 2020 382

​Буряадай Яруунын аймагай харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Ерэхэ жэлдэ үшөө 60 модо утатай харгы зам заһабарилагдаха. «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» шэглэлэй харгы олон жэлэй туршада заһагдаагүй, хүнгэн унаагаар энэ зам гаталхын аргагүй болоод байһан юм.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов эдэ үдэрнүүдтэ Яруунын аймагаар ябажа, һэльбэн шэнэлэгдэһэн харгынууды хинан шалгаба. Байгша оной туршада эндэ 15 модо утатай харгы заһагдаа. Ерэхэ жэлдэ энэ ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ.

Аймагай харгы заһабарилга ООО «ТК ПЕКО» гэжэ барилгын эмхи ябуулна. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 351,5 сая түхэриг гүрэнэй һан жасаһаа һомологдонхой.

Барилгашад энэ харгын заһабарилгада мүнөө үеын ресайклинг гэжэ онол арга хэрэглэнэ. Тэрэнэй гол удхань хадаа, харгын хуушарһан хушалта хуулажа абаад, тэрэнээ жэжэхэн болотор бутаргажа, бетонтой холижо, дахин хэрэглэнэ ха. Тэрэнэй удаа дээрэһээнь шэнэ асфальт хушагдана. Иимэ арга эндэ анха түрүүшынхиеэ туршагдажа байна гээд хэлэлтэй.

Энэ харгы Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байһан үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ хэгдэнэ. Энэ жэлэй туршада Буряад Уласта  300 модо утатай харгы зам һэльбэн шэнэлэгдэбэ. Бүхыдөө байгша оной туршада харгы заһабарилгада 11 миллиард түхэриг гаргашалагдаа.

2019 ондо Комсомольское тосхондо асфальт үйлэдбэрилдэг завод баригдаһан юм.  2020-2024 онуудай туршада «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» шэглэлэй харгы зам шэнэлэгдэхэ.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман