Ниигэм 21 dec 2020 466

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэрэй аймагта шэнэ хүүргын барилга эхилбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн жэлдэ албанайнгаа хэрэгээр аймагаар ябахадаа, энэ хүүргэ һаяын сагта шэнэлэгты гэжэ даабари үгэһэн юм. «Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар шэнэ хүүргын барилга эхилбэ.

 Хуушаржа аюултай болоһон хүүргэ шэнэлхэ тухай мянга дахин хэлсэгдэһэн, зүбшэгдэһэн байбашье, мүнөө болотороо алхамшье хэгдээгүй байһан юм. Энэ гарса Октябриин хубисхалай ударидагша Ленин багшын 100 жэлэй ойн баярые угтуулан, аяар холын 1970 ондо баригдаһан түүхэтэй. Тэрэ сагһаа энэ хүүргэ гурбан аймагай ажаһуугшады холбожо байһан гээд хэлэлтэй. Мүнөө хүүргын түмэр торхо нилээн элэжэ, хэзээшьеэб унахаар бэлэн болоод байгаа юм.  

Энэ хүүргын барилгада 21 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа шэглүүлэгдэбэ. Ерэхэ жэлэй намар шэнэ хүүргэ ашаглалгада тушаагдахаар түсэблэгдэнэ.

 

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ