Ниигэм 22 dec 2020 335

​Алас Дурнын форум мүнөөдэр үнгэрнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай  Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро энэ форум үнгэрнэ.

«Алас Дурнын можо нютагуудай түргэн хүгжэлтэ» гэһэн гаршагтай дүхэриг шэрээ мүнөөдэр үнгэрхэ.  Эндэ Алас Дурна зүгэй болон Арктикын можо нютагуудые хүгжөөхэ талаар яаманай сайд Алексей Чекунков элидхэл хэхэ юм.

Онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ суглаанда Алас Дурнын арбан можонуудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадана.

Һүүлэй үедэ Алас Дурнын тойрогто болоһон хубилалтанууд, туйлагдаһан илалтанууд зүбшэн хэлсэгдэхэ. Аяншалгын, элүүр мэндын болон залуушуулай талаар олон асуудалнууд эндэ бодхоогдохо юм. Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ үзүүлэгдэһэн гүрэнэй туһаламжын аша үрэ сэгнэгдэхэ.

Алас Дурнын форум Synergy.Online платформо дээрэ үнгэрнэ. Эндэ 50 гаран хүн элидхэлнүүдые уншаха юм.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар