Ниигэм 24 dec 2020 412

2021 ондо Улаан-Үдэ хотодо табан сэсэрлиг нээгдэхэ

Улаан-Үдэ хотын Боевая гудамжаар шэнэ хүүгэдэй сэсэрлигэй барилга үргэлжэлһөөр.

Мүнөөдэрэй байдалаар барилгын ажалай 70 % хэгдээд байна. ООО «Дом» бүлгэм хүдэлмэри ябуулжа, зайн галай утаһануудые, дулаасуулгын хэрэгсэлнүүдые татажа эхилэнхэй. Гадна байшан соо таһалганууд хэгдэнэ, газаа талаһаань дулаалха, сонхонуудые һуулгаха талаар ажал ябуулагдана.

Сэсэрлигтэ ябаха 280 багашуул 14 бүлэг хубаагдажа, һургуулиин урдахи мэдэсэ абаха аргатай болохонь.

«Демография» гэһэн үндэһэн түсэлөөр энэ барилга ябуулагдана. Тиин Забайкальский болон Дивизионная газарнуудта мүн лэ шэнэ сэсэрлигүүд баригдажа байна. Гурбан сэсэрлиг бариха хэрэгтэ хамта дээрээ 900 сая түхэриг шэглүүлэгдэнхэй. Ерэхэ жэлдэ бүхы хүдэлмэринүүд дүүргэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдахаар хүлеэгдэнэ.

Байгша оной декабрь һарада Улаан-Үдэ хотын Лермонтова үйлсөөр шэнэ сэсэрлиг бариха тухай хэлсээн баталагдаа. Энэ һарын дүүрэтэр Конечная үйлсөөр үшөө нэгэ саад бариха тухай хэлсээн баталагдаха. Ерэхэ жэлдэ шэнэ табан сэсэрлиг хүүгэдые угтан абаха», - гээд МУ «Улан-Удэстройзаказчик» эмхиин захирал Дмитрий Хамеруев мэдээсэнэ.

Фото: burunen.ru