Ниигэм 25 dec 2020 385

​Буряад Уласта ниигэмэй тэдхэмжэдэ мүнгэ һомололгын хэмжээн 6 миллиард түхэригөөр дээшэлээ

© фото: pixabay.com

2020 ондо ниигэмэй һалбарида мүнгэ һомололгын хэмжээн бүхыдөө 15 миллиард түхэригһөө дээшэ болоо. Тэрэнэй 12 миллиард түхэриг ниигэмэй тэдхэмжэ түлэлгэдэ дамжуулагдаа. Энэ хадаа үхибүүдтэ, ветерануудта болон эрэмдэг бэетэй зондо тэдхэмжэ түлэгдөө.

Үнгэрһэн жэлтэй жэшэхэдэ, тус хэмжээн 66 миллиард түхэригөөр дээшэлээ. Мүнгэнэй нэмэгдэһэн шалтагаан гэхэдэ, «Демография» түсэлэй хэмжээндэ бүлэнүүдтэ тэдхэмжын хэмжээн нэмэгдээ, 3-һаа 7 болотор үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ шэнэ тэдхэмжэ түлэгдэнэ.

- Байгша ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар 3-һаа 7 наһа хүрэтэр үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ һара бүриин шэнэ тэдхэмжэ байгуулагдаа. Буряад Уласта нэгэ үхибүүндэ 6 мянган түхэригһөө дээшэ түлэгдэнэ. 11 һарын туршада 56 мянган үхибүүдтэй 43 мянганһаа дээшэ бүлэнүүдтэ гурбан миллиард түхэригһөө дээшэ түлэгдөө, - гэжэ Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай сайд Татьяна Быкова хэлэбэ.

Тиихэдэ уласай бюджетһээ ажалай веетеарнуудта, ара талын хүдэлмэрилэгшэдтэ, дайнай үхибүүдтэ, сагааруулагдаһан эрхэтэдтэ, үхибүүдые үргэжэ абаһан бүлэнүүдтэ түлэгдэдэг тэдхэмжын 3,4%-ээр нэмгэдэһэн ушарһаа ниигэмэй һалбарида мүнгэ һомололгын хэмжээн дээшэлһэниинь баһал хабаатай.

  

 

Фото: pixabay.com