Ниигэм 26 dec 2020 525

​Буряад Уласай ехэ заһабарилгын хүтэлбэриин даргаар Анатолий Урбанов томилогдобо

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласай ехэ заһабарилгын хүтэлбэриин даргаар Анатолий Урбанов томилогдобо. Энээн тухай тогтоол декабриин 25-да Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахын сайд Николай Рузавин абаба. Тогтоолдо гар табигдаһан үдэрһөө тэрэ хуулита хүсэндөө оробо.

Энээнһээ урид Анатолий Урбанов Буряад Уласай Засагай газарай ехэ заһабарилгын хүтээлбэриин даргын орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа гээд тэмдэглэлтэй.

Анатолий Сергеевич Яруунын аймагай Озёрный һууринда 1984 ондо түрэһэн юм. Инженер-барилгашан гэһэн мэргэжэлээр ВСГТУ дүүргээ. Сэрэгэй алба хааһанайнгаа удаа барилгын эмхидэ мастераар хүдэлжэ, ажалайнгаа намтар эхилээ. Һүүлээрнь удаан сагта УПРДОР «Южный Байкал», «Улан-Удэстройзаказчик» эмхинүүдтэ хүдэлөө.

Буряад Уласай ехэ заһабарилгын хүтэлбэриин даргаар Виктор Гусляков хүдэлжэ байгаа гээд һануулнабди.

 

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман