Ниигэм 20 jan 2021 612

​Ордын Адаг һууринда «Буха-Ноён» гэжэ шулуун хүшөө бодхоогдобо

Ордын Адаг һууринда «Буха-Ноён» гэжэ шулуун хүшөө бодхоогдобо. Эхирэд-Булагадай аймагай түбэй һууринда иимэ хүшөөгэй бии болоһониинь гайхалгүй. Эртэ сагһаа хойшо буряад угсаатан Буха-Ноён баабайдаа шүтэн мүргэжэ, уг изагуураймнай нангин шүтөөн гэжэ тоолодог юм. Буха-Ноён баабайтай холбоотой үльгэр домогуудшье олон байха.

Нютагай олзын хэрэг эрхилэгшэ Дмитрий Тарасов энэ хүшөө өөрын хүсэ шадалаар бодхооһон байна. Эрхүүгэй можын мэдээжэ уран дархан Иван Зуев шулуу ба түмэр хэрэглэжэ, бухын дүрсэ хэжэ үгэбэ.

«Энэ хүшөө нютагаймнай һахюуһан болохо. Буха-Ноён баабаймнай манай булагад омогой нангин онгон гэжэ олондо мэдээжэ», - гэжэ Ордын Адаг тосхоной һунгамал Елена Свердлова тэмдэглэнэ.

Монгол литээр буужа ерэхэеэ байһан түмэр сагаан үхэр жэлэй угтуулан, энэ хүшөө баярай оршондо нээгдэбэ. Нютагай түбэй гудамжын эхиндэ табигдаһан хүшөө аяншадай анхарал татадаг болобо

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ