Ниигэм 25 jan 2021 406

Буряад Уласай оюутад Татьянын үдэр тэмдэглэнэ

Мүнөөдэр – январиин 25-да Ород Улас дотор оюутадай үдэр болон Татьянын үдэр тэмдэглэгдэнэ. Энэ үдэртэ дашарамдуулагдан Улаан-Үдэ хотодо «Оюутадай, тамиршадай һүни» гэжэ нэрлэгдэһэн фестиваль  оройн 21:30 сагта эхилхэ.

Тус хэмжээ спортын хүгжэлтэдэ зорюулагдан үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаһан байна. Тиимэһээ Буряад Уласай фигурна һолжоролгын, хоккей наадалгын, тамаралгын федерациин тамиршад һонин программа бэлдэжэ, оюутадта харуулха хүсэлтэй. Гадна мүрысөөнүүд, хэмжээнүүд үнгэргэгдэхэнь. Үшөө тиихэдэ оюутад түлбэригүйгөөр физкультура болон спортын комплексын бассейн соо тамарха, түбэй катогто конькигаар һолжорхо аргатай.

Залуушуулые оюутадай хүдэлөөндэ олоор хабаадуулжа, тэрэниие улам хүгжөөхэ асуудал «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй гол зорилгонуудай  тоодо оруулагданхай. Тиин олон хэмжээнүүд түсэблэгдэжэ, жэлэй туршада үнгэргэгдэхэ.

Ажаглалта: 1755 оной январиин 25-да  Ородой хатан Елизавета Петровна Москвагай университет байгуулха тухай захиралта баталжа, тус һуралсалай түрэһэн үдэр гэжэ тоологдодог байгаа. 2005 онһоо эхилээд, энэ үдэр «Ород Уласай оюутадай үдэр» гэжэ тогтоогдоод, иимэ һайн үдэр тэмдэглэгдэдэг болонхой.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr