Ниигэм 25 jan 2021 648

​Мянганһаа дээшэ һурагшадтай Буряадай һургуулинууд анханайнгаа гуримаар февралиин 1-һээ һурахань

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мянганһаа дээшэ һурагшадтай Буряадай һургуулинууд февралиин 1-һээ анханайнгаа гуримаар һуража эхилхэ. Коронавирус үбшэнэй дэлгэржэ, һүжэрхэгүйн талаар уласай оперативна штаб мүнөөдэр, январиин 25-да, иимэ шиидхэбэри абаба.

Мүнөө эдэ томо һургуулинуудта һурагшадай 30 хубинь холоһоо һурана. Тиихэдэ Сотниковын дунда һургуулида һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүдые сахиха боломжогүй ушарһаа, холоһоо һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ.

Буряад Уласта мянганһаа дээшэ һурагшадтай - 28 һургуули, тэдэнэй 22-нь – Улаан-Үдэдэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Улан-Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков болон болбосоролой сайд Баир Жамбалов хоёрто һэргылэмжын бүхы хэмжээнүүдые сахиха талаар хэрэгсэлнүүдээр хангаха гэжэ даабари үгэбэ.

 

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар