Ниигэм 26 jan 2021 310

Буряадта багаханаар саһан орохо

Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, мүнөөдэр, январиин 26-да улас дотор багаханаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Һүниндөө хойто аймагуудаар саһан орохо. Баруун хойноһоо секундын 6-11, зарим нютагуудаар 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, бордоһолхо. Һүниндөө 20-25, зарим тээгүүр 30-35 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 15-20, зарим газарнуудаар 21-26 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо саһан орохо. Баруун хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 20-22 градус, үдэртөө 16-18 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com