Ниигэм 28 jan 2021 589

​Буряадай Бэшүүрэй аймагай тамирай һургуулида тоног хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдээ

© фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман

Буряадай Бэшүүрэй аймагай хүүгэдэй тамирай һургуулида1,5 саяһаа дээшэ түхэригэй тоног хэрэгсэл дамжуулагдаһан байна. 2020 ондо Бэшүүрэй аймагай болбосоролой бусад эмхинүүтэй хамта тус һургуулии «Үхибүүн бүхэнэй амжалта» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээ ябуулгануудта хабаадаа.

Мүрысөөнэй шэлэн абалгын шата «Аэробика», «Шэрэйн теннис», «Хүнгэн атлетикэ», «Футбол», «Даам наадалга» гэһэн нэмэлтэ һуралсалай программанууд гараһан байна. Тиигэжэ 2020 оной сентябрьһаа ноябрь болотор тамирай тоног хэрэгсэл, инвентарь, һуралсалай мебель болон бусад хэрэгсэл дамжуулагдаа. Үнгэрһэн жэлэй декабрь һарада «Үхибүүн бүхэнэй амжалта» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ 270 мянган түхэригэй 60 комплект сана һургуулида үгтөө.

Бэшүүрэй аймагай хүүгэдэй-эдиршүүлэй тамирай һургуулида: баскетбол, бокс, барилдаан, волейбол, хүнгэн атлетикэ, шэрэйн теннис, тамирай аэробика, һур харбаан, футбол, бүмбэгэтэй хоккей болон даам наадалгаар һуралсалай программанууд бэелүүлэгдэдэг. Бүхыдөө 1533 үхибүүд тамирай бэлэдхэл гарадаг.

 

 

Источник: Буряад уласай болбосоролой яаман

Фото: Буряад Уласай Болбосоролой яаман