Ниигэм 28 jan 2021 436

​«Залуу мэргэжэлтэд» гэһэн VII чемпионадай хоёрдохи шата Буряадта үнгэрхэ

© фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман

«Залуу мэргэжэлтэд» (WorldSkills Russia) гэһэн нээмэл VII чемпионадай хоёрдохи шата Буряад Уласта байгша оной февралиин 15-һаа 19 болотор эмхидхэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада 85 хабаадагшад болон 100-һаа мэргэжэлтэ шүүбэришэд оролсохо юм.

«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлдэ ородог «Залуу мэргэжэлтэд» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ Ворлдскиллс Россия гэһэн чемпионат эмхидхэгдэдэг. 11 наһатайһаа 22 хүрэтэр залуушуулые мэргэжэлээ шэлэхэ хэрэгтэ туһа үзүүлхэ зорилготой мүрысөөн үнгэргэгдэнэ. Залуушуул 11 шэглэлээр мүрысөөндэ хаба шадалаа туршаха.

Чемпионат Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман болон Буряад Уластахи «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Зүблэлэй залан хүтэлбэрилгын түб эмхидхэнэ.

Источник: Буряад Уласай болбосоролой яаман

Фото: Буряад Уласай болбосоролой яаман