Ниигэм 12 feb 2021 337

Шэнын 1-дэ һалхитай байхаМүнөөдэр Буряад Улас дотор  багаханаар саһан орохо. Баруун тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Ехэнхи аймагуудаар 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 18-23, баруун урда болон хойто нютагуудаар 26-31, зарим тээгүүр 35 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 12-17, зарим нютагуудаар 18-23 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орожо магад. Баруун тээһээ 5-10 хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэрэй туршада һалхин шангадажа, секундын 13 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ. Һүниндөө 20-22, үдэртөө 13-15 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com