Ниигэм 20 feb 2021 291

Һалхитайшаг үдэр

 Буряад Улас дотор мүнөөдэр багаханаар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Һүниндөө зүүн тээһээ, үдэртөө баруун урда зүгһөө секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим сагта һалхин шангадажа, секундын 15-19 метр хүсэтэйгөөр үлеэхэ.

Һүниндөө 18-23, саһанай ороходо 12-17, хойто аймагуудаар 28-33 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 6-11 градус хүйтэн байха. Урда болон баруун урда нютагуудаар 0-4 градус дулаан болохо. Хойто захын газарнуудаар 14-19 градус хүйтэн байха.

Улаан-Үдэ хотодо багаханаар саһалжа магад. Һалхин зүгөө һэлгэн секундын 9-14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 15-17, үдэртөө 7-9 градус хүйтэн болохо.

Фото: pixabay.com