Ниигэм 20 feb 2021 425

​«Минии Буряад орон гэрэл зураг дээрэ» гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд Улаан-Үдэдэ согсологдобо

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, февралиин 20-до, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов «Буряад ороной омогорхол» гэһэн порталда үнгэрһэн «Минии Буряад орон гэрэл зураг дээрэ» гэһэн гэрэл

Мүрысөөндэ 85 хүн хабаадажа, 250-һаа дээшэ ажал дурадхагдаһан байгаа. Тиигэжэ 12 илагшадай ажалнууд «Буряад ороной омогорхол» гэһэн порталда толилогдожо, «Буряад ороной омогорхол-2021» гэһэн ханын литэдэ оруулагдаа.

Гэрэл зурагуудай мүрысөөндэ илагшад:

«Зимняя сказка» номинацида:

- Монхоров Афанасий Афанасьевич - «Зеркало сурового Байкала» гэһэн ажал;

- Убонов Семен Викторович - «Курумканский дацан»;

- Дашиева Туяна Станиславовна - «Зефирки. Верхняя Березовка».

«Возрождение природы» номинацида:

- Коноплев Евгений Александрович - «Весна. Курумканский район»;

- Максимова Светлана Алексеевна - «Вербное воскресенье. Ивановка»;

- Лазарев Спартак Александрович - «Начало».

«Край солнца» номинацида:

- Вокина Татьяна Вячеславовна - «Лето в Баргузинских Альпах»;

- Богачева Галина Алексеевна - «Наедине с природой. Бичурский район»;

- Ловцов Олег Борисович - «Рассвет в Бурятии. Кабанский район».

«Очарование осени» номинацида:

- Швецов Сергей Александрович - «Краски осени на озере Балан-Тамур. Джергинский заповедник»;

- Ильков Александр Александрович - «Осенний Байкал. г. Бабушкин»;

- Брюханова Марина Жанчиповна - «Дыхание Байкала».

Буряад Уласай хүгжэлтын жаса мүрысөө эмхидхэһэн байна.

.

 

Фото: egov-buryatia.ru