Ниигэм 1 mar 2021 364

Март һарада саһан ехээр орохо

Хабарай түрүүшын һарада Буряад Уласта, Үбэр Байгалда, Эрхүү можодо ехээр саһан орохо, гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.
Бүхы Ород Улас дотор хүйтэн дулаан уларил һэлгэлдэн байха.
 Тиин үнгэрһэн һүни Буряад ороной зарим аймагуудаар 41 градус хүйтэн хоноо. Бүрхэжэ, сэлмэжэ байха. Байгал шадарай хойто талаар багаханаар саһан орохоор багсаамжалагдана. Зүүн тээһээ секундын 4-9 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 26-31, зарим нютагуудаар 36-41 градус хүйтэн байха. Үдэртөө 11-16, зарим тээгүүр 5, хойто талаар 18-23 градус хүйтэн тогтохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 27-29, үдэртөө 11-13 градус хүйтэн болохоор хүлеэгдэнэ. 

Фото: pixabay.com