Ниигэм 7 mar 2021 405

​Буряадай Сэлэнгын аймагта үхибүү үргэжэ абаха дуратай түрэлхидтэ һуралсал эмхидхэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Үхибүүдые үргэжэ абаха дуратай түрэлхидтэ зорюулагдаһан һуралсал Сэлэнгын аймагта 2011 онһоо ябуулагдана. Мүнөө шэнэ шагнагшадые хүлеэн байһанаа мэдүүлнэ.

Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэһээр, уласта иимэ 17 һургуули тоологдоно. Сэлэнгын һургуули эрхимүүдэй тоодо ороно гээд хэлэлтэй.

Үнгэрһэн 2020 ондо 38 түрэлхид һуралсал гараһан байна. Ковид үбшэнһөө һэргылхын түлөө хэшээлнүүд холоһоо онлайн аргаар эмхидхэгдээ гээд хэлэлтэй.

Ерээдүйн түрэлхид хэшээлнүүдтэ үхибүүнэй эрхэнүүдые яагаад хамгаал­хаб гэжэ танилсана, мүн өөһэдынгөө эрхэнүүдые мэ­дэжэ абана. Мүн үхибүүдтэй танилсахаһаа абаад, туһалха, нүхэсэхэ хүрэтэр ушарнууд үзэгдэнэ. Иимэ хэшээлнүүдые психолог, юрист мэргэжэлтэд үнгэргэнэ. Ниигэмэй хамгаал­гын һалбариин ажалшад хабаа­далсана. Шагнагшадай дунда тусхай номууд тараагдадаг заншалтай.

9 жэлэй хугасаада һуралсал 373 хүн гараа. Мүнөө жэлдэ оройдоол 7 хүн һуража байнхай. 

Источник: «Селенгинский вестник» сонин

Фото: pixabay.com