Ниигэм 15 mar 2021 568

​Буряадай Яруунын аймагай Нарһата нуур сэбэрлэгдээ

© фото: Еравна-инфо. 24/7

Буряадай Яруунын аймагта жэл бүриин «Бидэ сэбэр нуурай түлөө» гэһэн заншалта субботник үнгэрөө. Нарһатын захиргаанай хүдэлмэрилэгшэдэй оролдолгоор Нарһата нуур сэбэрлэгдээ.

Источник: Еравна-инфо. 24/7

Фото: Еравна-инфо. 24/7