Ниигэм 16 mar 2021 750

​Буряадай Яруунын аймагай тамирша басагад – Алас Дурнын тойрогой чемпионууд

© фото: Еравна-инфо. 24/7

Байгша оной мартын 12-13-ай үдэрнүүдтэ Приморско хизаарай Владивосток хотодо, Новое һууринда спортивна аэробикоор Алас Дурнын федеральна тойрогой чемпионат үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулга Надеждинска аймагай спортын болон тамирай түбтэ эмхидхэгдээ. Алас Дурнын федеральна тойрогой чемпионадта Приморско, Үбэр Байгалай хизаарнуудай болон Буряад Уласай тамиршад хабаадаа.

15-17 наһанай бүлэгтэ Яруунын аймагай команда «Хатарай гимнастика» гэһэн номинацида нэгэдэхи һуури эзэлээ.

Яруунын аймагай хүүгэдэй, эдиршүүлэй тамирай һургуулиин командада Байбородина Дарья, Верхотурова Дарья,Соснина Ксения, Скосырская Оксана, Фомина Екатерина, Норбоева Ринчима гэгшэд ороно. Басагадай командын һоригшо Вероника Цыбикова юм.

 

 

Источник: Еравна-инфо. 24/7

Фото: Еравна-инфо. 24/7