Ниигэм 18 mar 2021 675

​Буряадай Байгаалиин музей Байгал далайда зорюулагдаһан үзэсхэлэндэ урина

© фото: muzeyrb.ru

Мартын 19-дэ тэмдэглэгдэдэг уһанай үдэр угтуулан, Буряадай Байгаалиин музей «Байгал. Ажамидарай булаг» - «Байкал. Источник жизни» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэнэ. Үзэсхэлэн иигэжэ юрэ нэрлэгдээгүй. Ажамидарал уһанһаа эхитэй гэжэ бултанда мэдээжэ. Уһан гээшэ юун гээшэб? Энэ асуудалда үхибүүн бүхэн гол горхонууд, нуур, далайнууд гэжэ харюусаха. Буряадай бүхы гол горхонууд тунгалаг сэбэр уһатай Байгал далайда ородог. Тиихэдэ Байгал далайда урдан ородог гол горхонууд, мүрэнүүд хаанаһаа эхитэйб, асари ехэ далайдамнай тэдэ ямар удха шанартайб гэжэ хүн бүхэн бодолгото болодоггүй.

Байгаали шэнжэлэгшэ, бүхы наһаараа Загарайн аймагай Новая Брянь һууринай һургуулида биологиин багшаар ажаллаһан Владимир Казанцевай гэрэл зурагууд үзэсхэлэндэ дэлгэгдэхэ. Дэлхэй дүүрэн аяншалһан гэрэл зурагуудай авторай хэлэһээр, Байгал далайн байгаалиһаа үзэсхэлэн газар үгы. Эдэ ажалнууд соогоо Владимир Казанцев булаг, горхонуудһаа эхи абажа, саашадаа Байгал далайда ородог мүрэнүүд, тэдэнэй үзэсхэлэн һайхан эрьенүүд болон уһандань амидардаг амитадай зурагууд харууланхай.

Тиихэдэ экспозицида Байгал шудалагша, мэдээжэ эрдэмтэн Михаил Кожовой гэрэл зурагууд дэлгэгдэхэ.

Тодорхой мэдээсэл  музейн muzeyrb.ru гэһэн сайтда абахаар.

 

Источник: muzeyrb.ru

Фото: muzeyrb.ru