Ниигэм 23 mar 2021 545

​Буряад Уласта хагда галдажа эхилээ

© фото: РАЛХ

Буряад Уласай ойн ажахынууд һэргылэмжын хэмжээндэ хагда галдажа эхилбэ. Энэ ажал Хяагтын, Сэлэнгын, Зэдын аймагуудта ябуулагдана.

Ойн түймэрэй аюултай хаһын эхилтэр Буряадай 12 аймагта һэргылэмжын хэмжээндэ хагдан галдагдаха. Ойн түймэрнүүдые һэргылхэ, тэрдэнэй һүжэржэ, ехээр дэлгэрхэгүйн ушарта энэ ажал ябуулагдана. Тиимэһээ Буряадай ажаһуугшад һаяын сагта утаа уняартай болохыень обёорхо. Энэ ойн түймэрнүүд бэшэ гэжэ уласай ойн ажахын агентство дуулгана. Һэргылэмжын хэмжээндэ хагдан хаана, хэзээ галдагдахаб гэжэ энэ эмхиин сайтда харахаар.  

Фото: РАЛХ