Ниигэм 29 mar 2021 316

Дулаан үдэр болохо

Мүнөөдэр, мартын 29-дэ, Буряад Улас дотор саһан орохогүй. Үдэртөө баруун урда аймагуудай хадата газараар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. 
Зүүн тээһээ секундын 3-8 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим нютагуудаар секундын 13 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Үдэртөө 7-12, урда болон баруун урда аймагуудаар 17, Байгал шадар болон хойто талаар 1-6 градус дулаан болохо.
Улаан-Үдэ хотодо саһан орохогүй. Зүүн тээһээ секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 9-11 градус дулаан болохо.

Фото: pixabay.com