Ниигэм 30 mar 2021 343

​Дайнай ветерануудта тэдхэмжэ үгтэхэ

Ород Уласай Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагай мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта тусхайта түлбэри үгтэхэ. Агууехэ Илалтын туйлагдаһаар 76 жэлэй ойн баярай урда энэ түлбэри ветерануудта дамжуулагдаха болоно. Жэл бүхэндэ иимэ тэдхэмжэ үгтэдэг гээд һануулая. Тиин байгша ондо хамтадаа 118 фронтовигуудта тус тустань 10000 түхэриг апрель һарада гардуулагдаха.