Ниигэм 31 mar 2021 544

​Ажалгүй зониие Агын Буряадай тойрогто дэмжэнэ

© фото: pixabay.com

Ажалгүй үлэжэ, хүндэ байдалда ороһон хүнүүдтэ психологическа талаар туһа Агын аймагай номой санда үзүүлэгдэнэ. Гурбан хэшээлдэ 46 хүн хабаадуулагдаа.

“Работа в России” гэһэн бүхэроссиин түбэй Агадахи таһагай мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, ажал бэдэржэ байһан хүнүүдтэ хэдэн талаһаа туһаламжа үзүүлэгдээ.

- Манай хэжэ байһан ажал үрэ дүнтэй байха бэзэ гээд найдагдана. Хүндэ байдалда ороһон ажаһуугшад түргөөр ажал бэдэржэ олоһой. Резюме яагаад бэшэхэб, ажал дурадхагшадтай хайшан гээд хөөрэлдэхэб гэхэ мэтын зүбшэлнүүдые үгөөбди. 46 ажаһуугшад “Работа в России” гэһэн бүхэроссиин түбэй (trudvsem. ru) портал дээрэ яагаад ажал бэдэрхэб гэжэ ойлгожо абаа. Бэедээ найданги, шадабарияа мэдэхэтэй, сэгнэхэтэй ябыт гэжэ уряалаабди, - гэжэ Агын таһагай мэргэжэлтэд мэдүүлнэ.

Үшөө тиихэдэ Агын арад зониие ажалаар хангалгын түб Үбэр Байгалай хизаарай Мангут һууринда хилын харуулшанай мэргэжэлтэдтэ багахан харалга эмхидхээ. Ерэһэн 24 хүнүүд сооһоо дүрбэниинь тэндэ ажалтай болохонь.

Источник: Агын Буряадай тойрогой сайт

Фото: pixabay.com