Ниигэм 12 apr 2021 281

Хойто аймагуудаар хүйтэн
Буряадай уларил шэнжэлэгшэдэй мэдээсэһээр, апрелиин 12-то хүйтэн, һалхитай байха. Шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, зарим нютагуудаар секундын 14 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Үдэртөө 5-10 градус дулаан, Байгал далай шадар  2 градус дулаанһаа 3 градус хүйтэн байха.
Улаан-Үдэдэ шииг нойтон орохогүй. Зүүн хойноһоо секундын 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Үдэртөө 5-7 градус дулаан тогтохо.
 

Фото: pixabay.com