Ниигэм 19 apr 2021 283

Дулаан үдэр болохо


Буряад Улас дотор мүнөөдэр, апрелиин 19-дэ, шииг нойтон орохогүй гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.
Һалхин зүгөө һэлгэн, баруун урдаһаа секундын 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 2-7, зарим аймагуудаар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө урда болон баруун урда нютагуудаар 20 градус хүрэтэр дулаан байха. Хойто болон Байгал шадархи нютагуудаар 5-10 дулаан болохо. 
Улаан-Үдэдэ шииг нойтон орохогүй. Баруун урдаһаа 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 3-5 градус хүйтэн хонохо, үдэртөө 15-17 градус халуун тогтохо.

Фото: pixabay.com