Ниигэм 21 apr 2021 386

Саһан дахин орохонь

Ерэхэ гурбан үдэрэй туршада Буряад Уласта дахинаа саһан орохо.
Мүнөөдэр, апрелиин 21-дэ, Буряад Уласай ехэнхи аймагуудаар саһан орохо. Һүниндөө баруун урдахи болон Байгал шадархи нютагуудаар саһалха. Хойто зүгһөө 7-12, зарим нютагуудаар 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0-5, зарим талаар 8-13 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө ехэнхи нютагуудаар 4-9, зарим тээгүүр 4 градус хүйтэнһөө 1 градус хүрэтэр дулаарха.
Апрелиин 22-ой һүни баруун урда аймагуудаар саһан орохо. Зүүн хойноһоо 7-12 метр хүсэтэйгөөр һалхилха, үдэртөө зарим нютагуудаар 15-18 метр хүсэтэйгөөр һалхин үлеэхэ. Һүниндөө 3-8, зарим талаар 13-18 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 4-9 градус дулаан. Зарим тээгүүр 3 градус хүйтэнһөө 2 градус хүрэтэр дулаарха.

Апрелиин 23-да улас дотор мүн лэ саһан орохоор багсаамжалагдана. Зүүн хойноһоо 5-10, зарим нютагуудаар 14 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 1-6, зарим аймагуудаар 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 7-12, зарим талаар 0-5 градус дулаан байха.

Фото: pixabay.com