Ниигэм 29 apr 2021 6129

​Усть-Ордын Буряадай тойрогто буряад хэлэнэй түб байгуулагдаха

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Эрхүү можын Усть-Ордынский һууринда буряадаар хөөрэлдэхэ «Сайн байна! Здравствуйте!» гэһэн түб нээгдэхэ. М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Үндэһэтэнэй номой сангай дэргэдэ шэнэ түб июниин 1-һээ хүдэлжэ эхилхэ юм.

«Усть-Ордынский һууринда шэнэ оршон байгуулагдаха. Үндэһэн маягаар шэмэглэгдэнхэй нааданай талмай хэгдэхэ. Үхибүүд наадангаа, буряад хэлэндэ һураха юм. Буряадаар дуугардаг хүүхэлдэйнүүд, абяатай азбука, кубигууд, караоке, хүгжөөхэ уран зохёол – эдэ бүгэдые үхибүүд дуран соого хэрэглэхэ аргатай байха. Зунай амаралтын хоёр һарада тусхай программа эмхидхэгдэхэ: буряад хэлэнэй курсанууд (түлбэригүй), хүүхэлдэйн зүжэгүүд, оршуулагшадай болон уран уншагшадай мүрысөөнүүд, гэр бүлөөрөө хараха фильмүүд болон мультфильмүүд. Түсэлтэй танилсуулгада уринабди», - гэжэ Эрхүү можын олониитын «Булаг» эмхидэ хэлэбэ.

Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын дэмжэлгээр түсэл бэелүүлэгдэхэ.

Источник: orda-info.online

Фото: Анна ОГОРОДНИК